Logo '.be'

Gebruiksregels voor het logo ‘.be’

Het logo ‘.be’ is het kenmerk van de federale overheid. Het moet door alle federale instellingen als handtekening worden gebruikt in hun communicatieacties, alsook door de federale regering in haar officiële communicatie.

Bij het gebruik ervan moeten de vastgelegde regels in het grafisch charter nauwgezet worden nageleefd.

Het is ten strengste verboden het logo voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Grafisch charter.

Te downloaden

Logo ‘.be’:

  • GIF-bestand (.GIF)
  • JPEG-bestand (.JPG)
  • Illustrator-bestand (.EPS)

Logo ‘.be’ zwart

  • GIF-bestand (.GIF)
  • Illustrator-bestand (.EPS)

Logo ‘.be’ wit

  • GIF-bestand (.GIF)
  • Illustrator-bestand (.EPS)