Logo of the Belgian Federal Authorities

Aanpak van de federale communicatie

De federale communicatie berust op acht algemene principes:

  • dienstverlening aan alle publieken
  • institutionele bekendheid
  • kwaliteit van de informatie
  • interactiviteit
  • proactiviteit
  • doeltreffendheid en efficiëntie
  • samenwerking tussen organisaties
  • gematigdheid 

De geleverde informatie is officieel, juist, up-to-date, neutraal, feitelijk, onpartijdig, relevant, gegeven te gelegener tijd...

De instellingen verhogen voortdurend hun digitale maturiteit door te steunen op de maturiteitsindex van de online aanwezigheid en de acht maturiteitsdomeinen ervan: organisatie en procedures, informatie, producten en diensten, interactiviteit, vindbaarheid, gebruikerservaring, technologie, metingen en evaluaties. 

De instellingen vervullen hun actieve informatieopdracht en hun rol als authentieke bron door essentiële informatie te verstrekken die door een maximum aantal personen begrepen wordt. 

De algemene informatie, bestemd voor het merendeel van de mensen, wordt eerst gegeven.   Ze wordt zo nodig aangevuld met bijkomende en/of gedetailleerde informatie (wetgeving, pdf-documenten...) voor specifieke publieken. Zo krijgen de personen, als ze dat wensen, toegang tot een steeds meer gedetailleerd informatieniveau, zoals geïllustreerd in de omgekeerde informatiepiramide.