Logo of the Belgian Federal Authorities

Eenvormige presentatie van de producten en diensten

Dankzij een eenvormige presentatie vindt de internetgebruiker gemakkelijker de online te gebruiken producten en diensten terug en kan hij ze ook gemakkelijker selecteren.  De eenvormigheid zorgt voor een leespatroon en versterkt de leesbaarheid aangezien dezelfde velden in dezelfde volgorde verschijnen op alle websites van de federale instellingen.  

Een aantal velden zijn verplicht (op groene achtergrond). Andere velden zijn facultatief (op blauwe achtergrond). Deze laatste velden moeten worden ingevuld telkens dat van toepassing is voor het beschreven product of de beschreven dienst.