Logo of the Belgian Federal Authorities

Inhoud structureren

Gebruikersgerichte aandachtspunten

 • De teksten zijn zo opgebouwd om gemakkelijk gelezen te kunnen worden volgens een logische volgorde die overeenstemt met de omgekeerde piramide.  
 • Aangezien de lezer op scherm scant, geven de inhoudsproducenten herkenningspunten: titels, ondertitels, paragrafen... zodat de lezer gemakkelijk vindt wat hij zoekt.  
 • In informatieteksten worden geen woorden of titels in hoofdletters gebruikt omdat dat op het web overeenstemt met roepen.  
 • De inhoudsproducenten bieden zoveel mogelijk toegankelijkheid, in het bijzonder voor personen met een handicap of een beperking die hun mogelijkheden op het web in de weg staat.  
 • De inhoud en de ordening zijn coherent tussen de verschillende dragers, of ze nu online en/of offline zijn (webpagina, pdf, film, papier...).

Blokken en paragrafen

 • De inhoudsproducenten organiseren de pagina's voor het diagonaal lezen van boven naar onder en van links naar rechts.
 • De inhoud wordt opgesplitst in verschillende blokken en verschillende paragrafen.
 • Elke pagina is zo gestructureerd dat de lezer naar de verschillende informatie wordt geleid.

Titels en ondertitels

Aangezien de lezer vaak via een zoekmotor op een webpagina belandt, helpt elke titel hem de inhoud die volgt te begrijpen.

De blokken en paragrafen zijn gescheiden door titels en ondertitels die:

 • de pagina helpen structureren
 • de lezer op de pagina oriënteren
 • de bronorganisatie helpen vinden (relevante referencering). 

Links

 • Links leiden de aandacht af en worden dus tot een minimum beperkt.
 • Links worden geplaatst op significante woorden.
 • In de tag van een externe link verschijnt de vermelding van de naam van de externe website of van de organisatie.
 • Elke onderstreping duidt een interne of een externe link aan.Niets anders wordt onderstreept.
 • De links worden in de mate van het mogelijk samengebracht (einde van een blok, onderaan de pagina of andere plaats op de pagina).

Tabellen

 • Om het lineair begrijpen mogelijk te maken, in het bijzonder voor personen die een schermlezer gebruiken (blinden, personen die ofwel ernstig slechtziende, ofwel dyslectisch, ofwel dyspractisch zijn...), bevat elke cel van een tabel slechts één gegeven.
 • Ingewikkelde tabellen worden opgesplitst in eenvoudige tabellen.