www.belgium.be Logo of the federal government

Materiaal '.be'

Het logo ‘.be’ is het kenmerk van de federale overheid. Het moet door alle federale instellingen als handtekening worden gebruikt in hun communicatieacties, alsook door de federale regering in haar officiële communicatie.

Bij het gebruik ervan moeten de vastgelegde regels in het grafisch charter nauwgezet worden nageleefd.

Het gebruik van het logo voor commerciële doeleinden of elk ander niet-gespecificeerd gebruik is strikt verboden.

Logo '.be' te downloaden

Logo '.be' in kleur:

  • GIF-bestand (.GIF)
  • Illustrator-bestand (.EPS)

Logo ".be" in het zwart:

  • Illustrator-bestand (.EPS)

Logo ".be" in het wit:

  • Illustrator-bestand (.EPS)

'.be'-favicon

Er bestaat een .be-favicon dat alle sites van de federale overheid kunnen gebruiken. Het biedt een extra herkenningspunt voor gebruikers dat ze op een officiële site zitten van de federale overheid, samen met de federale header.

Download het '.be'-favicon

Federale header

Overheidscommunicatie dient geloofwaardig te zijn. Een duidelijke en herkenbare signatuur maakt de burger duidelijk dat de informatie afkomstig is van de federale overheid.

Om die reden dienen websites van de federale overheid gebruik te maken van de federale header.

Deze header bevat verplicht:

- linker kant: een taalkeuze (het is verplicht de volgende volgorde te respecteren: NL - FR - DE - EN),

- rechter kant: de vermelding 'Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be' met een link naar de portaalsite www.belgium.be en het '.be' logo, het kenmerk van de federale overheid.

CSS-code om de federale header te implementeren.

De horizontale lijn is optioneel (als u vlak daaronder een panoramische foto heeft).

Versie 1: zonder lijn
Versie 2: met lijn