Logo of the Belgian Federal Authorities

Materiaal '.be'

Het logo ‘.be’ is het kenmerk van de federale overheid. Het moet door alle federale instellingen als handtekening worden gebruikt in hun communicatieacties, alsook door de federale regering in haar officiële communicatie.

Bij het gebruik ervan moeten de vastgelegde regels in het grafisch charter nauwgezet worden nageleefd.

Het gebruik van het logo voor commerciële doeleinden of elk ander niet-gespecificeerd gebruik is strikt verboden.

Logo '.be' in kleur

Logo '.be' in het zwart en in het wit:

'.be'-favicon

De .be-favicon is gebruikt op alle websites van de federale overheid.

De federale header is gebruikt op alle websites van de federale overheid.