Logo of the Belgian Federal Authorities

Redactionele standaarden voor specifieke publieken

Naast de standaarden voor alle publieken zijn bijkomende standaarden van toepassing voor personen die de informatie moeilijk begrijpen (weinig geschoolde volwassenen, sommige bejaarden...).  Aan die personen moet bijzonder aandacht worden besteed om ervoor te zorgen dat ze de informatie beter begrijpen.  

Jongeren vergen ook een aangepaste aanpak omdat volwassenentaal hen niet altijd aanspreekt. 

De redactionele standaarden die in dit document worden uiteengezet voor alle publieken, voor personen die de informatie moeilijk begrijpen en voor jongeren kunnen gecombineerd worden om zich tot elk ander doelpubliek (specialisten, inwoners van een stad, sportlui...) te wenden.  De standaarden moeten gekozen worden naargelang van de boodschap en de bestemmelingen.

Personen die de informatie moeilijk begrijpen

  • De stijl is direct, zoals bij spreektaal.
  • De zinnen zijn zo kort mogelijk. Ze stemmen overeen met de ademtijd wanneer men hardop voorleest.
  • De redacteurs geven de voorkeur aan zinnen van het type "onderwerp werkwoord bepaling".
  • Ze kiezen voor een eenvoudige woordenschat en korte woorden.

Jongeren

  • De teksten voor jongeren zijn nog korter en directer.
  • De redacteurs gebruiken een aantal woorden uit de jongerenwoordenschat.
  • Een zekere ongedwongenheid is welkom (bijvoorbeeld aanspreken met "je").
  • Visuele elementen (infografie, beeld...) zijn belangrijk en vervangen de tekst wanneer dat mogelijk is.