Logo of the Belgian Federal Authorities

Schrijven

Op redactioneel vlak zijn sommige standaarden van de federale overheid van toepassing voor elke informatieverlening, ongeacht het bedoelde publiek.  Dat geldt meer bepaald voor de hiërarchisering van de informatie volgens de omgekeerde informatiepiramide, het eenvormig maken en de schrijfregels (spelling, grammatica...).

De redactionele aanpak (toon, stijl...) verschilt naargelang van de bedoeling van de communicatie (inlichten, een emotie teweegbrengen, aanzetten tot actie...) en van het doelpubliek. 

Hoewel elk doelpubliek zijn specificiteiten heeft, wil de federale overheid vooral dat de verstrekte informatie door zoveel mogelijk personen begrepen wordt.  De inhoudsproducenten streven in de eerste plaats leesbaarheid na, zowel wat de inhoud voor alle publieken als wat de inhoud voor deskundigen betreft (De "Algemene regels voor een keurige redactie" van de Raad van State zijn een bron van inspiratie voor experten die teksten opstellen). Wanneer de communicatie simultaan naar een gespecialiseerd en naar een niet-gespecialiseerd publiek gebeurt, dan is er een overeenstemming tussen de twee inhoudsniveaus. 

Creativiteit wordt aangemoedigd wanneer ze de communicatie van de informatie vergemakkelijkt of wanneer ze een meerwaarde biedt voor het doelpubliek/de doelpublieken.  In sommige gevallen moet de internetgebruiker voelen dat u er bent voor hem.  Een hartelijke aanpak is dan relevant. 

Om het geheel eenvormig te houden, worden de inhoudsproducenten voor het opstarten van elk redactioneel project op de hoogte gebracht van de redactionele voorschriften die ze moeten volgen.