Logo of the Belgian Federal Authorities

Sociale media

Elke instelling kiest de sociale media die het best bij haar doelpubliek(en) passen. Om instellingen die hierin hun eerste stappen zetten of dit “professioneler” willen aanpakken te begeleiden, werd een aantal tools gecreëerd en ter beschikking gesteld om het dagelijkse beheer van de sociale netwerken kunnen vergemakkelijken.

Een aantal strategische aanbevelingen werden opgesteld die moeten zorgen voor een grotere coherentie in de federale communicatie op de sociale netwerken.

Algemene aanbevelingen

 • Eentalige accounts hebben (een NL account, een FR account, een EN account…). De taalkeuze moet gebeuren in functie van het doelpubliek (internationaal publiek -> Engels…). Als men toch kiest voor een tweetalig account, dan is het aangeraden om de talen te definiëren (opdat de gebruiker de posts alleen in zijn eigen taal ziet).
 • Wanneer verschillende federale instellingen een gemeenschappelijk evenement hebben, vooraf overleggen om een enkele hashtag te kiezen (of twee om er één per taal te hebben). Indien een specifieke pagina (Facebook bijvoorbeeld) moet worden aangemaakt voor een evenement dat verschillende instellingen verenigt, overleggen om één enkele pagina te creëren (waaraan meerdere beheerders vanuit verschillende instellingen kunnen worden toegewezen).
 • Wanneer informatie door meerdere instellingen wordt verspreid, dezelfde publicatie delen (die van de “bron”-instelling), in plaats van een nieuwe visueel te creëren of een aparte tekst te schrijven.
 • Interacties tussen de instellingen:
 1. in publieke modus, wanneer een gestelde vraag niet de instelling betreft, de gebruiker antwoorden en daarbij de betrokken instelling rechtstreeks aanspreken;
 2. in privémodus, de gebruiker antwoorden met vermelding van de contactgegevens van de betrokken instelling.
 • Een publicatiekalender gebruiken binnen elke instelling (zie template hierboven). Op die manier kan de verspreiding van content optimaal worden gepland en georganiseerd.
 • Een stand-by verzekeren om te weten, te reageren, te delen:
 1. wat er over de instelling wordt gezegd;
 2. of gebruikers foto’s, video’s en/of livestreams maken tijdens activiteiten die georganiseerd worden door de instelling (evenementen, beurzen, salons, persconferenties…);
 3. of gebruikers vragen hebben over een federaal thema, zelfs als ze de instelling daar niet rechtstreeks over aanspreken;
 • Zoveel mogelijk foto’s, video’s of infographics gebruiken. Dat geeft de publicaties meer impact en een grotere zichtbaarheid bij de gebruikers.

Tools te downloaden

Flowchart of schema van gestructureerde acties

Templates met antwoorden