Logo of the Belgian Federal Authorities

Structuur, vorm en eenvormigheid

Hiërarchisering

 • Per pagina is er een hoofdthema.
 • Wat essentieel is (kern van de boodschap), komt op de eerste plaats.
 • Als de pagina wat lang is, duidt de eerste zin aan wat de lezer op de pagina terugvindt.
 • Daarna wordt de informatie gehiërarchiseerd volgens het model van de omgekeerde informatiepiramide.

Blokken en paragrafen

 • Elke blok behandelt een thema.
 • Elke paragraaf van een blok houdt een hoofdgedachte in.

Titels en ondertitels

 • Titels en ondertitels zijn zo kort mogelijk (maximum 60 tekens of 7 woorden).
 • Ze zijn maximum één regel lang.
 • Titels bevatten de relevante trefwoorden die verband houden met de inhoud van de pagina (het woord "Inleiding" als titel is niet geschikt).
 • Ze stemmen overeen met de inhoud die volgt.
 • Ze bevatten geen lidwoorden (de/het).
 • Ze zijn in de bevestigende vorm, tenzij het om FAQ gaat of bijzondere gevallen waarbij het gebruik van de vragende of ontkennende vorm verantwoord is.
   

Die standaarden gelden ook voor de titels van tabellen, grafieken, illustraties...

Eenvormigheid en samenhang

 • Hetzelfde woord wordt systematisch gebruikt, zelfs als dat veelvuldige herhalingen betekent.In informatieteksten op webpagina’s zorgen synoniemen alleen maar voor verwarring.
 • Namen van organisaties en de afkortingen ervan worden doorheen de tekst steeds op dezelfde manier geschreven.
 • De algemene woordenschat is dezelfde op de verschillende dragers van de organisatie (webpagina, pdf, film, papier...).

Spelling, grammatica, cijfers en bedragen

 • Hier gelden de officiële regels (zie bibliografie).
 • De naam van een organisatie wordt geschreven volgens de officiële schrijfwijze, zo ook voor hoofdletters en kleine letters (voor de federale organisaties, zie het overzicht van de federale organisaties op de fedweb-website).