Logo of the Belgian Federal Authorities

Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://webguide.belgium.be.

Conformiteitsniveau

Deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Op 13/12/2022 werd een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse. Om de twee jaar is een herziening gepland.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze site, kunt u contact opnemen met:

Dienst Online
AD Externe Communicatie
Kanselarij van de Eerste Minister
E-mail: webmaster@premier.fed.be

Indien u geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman.

 

Deze verklaring werd opgesteld op 08/12/2022.
Ze werd herzien op 13/12/2022.