Logo of the Belgian Federal Authorities

Workflow voor de levenscyclus van een webpagina

Bron: COMM Collection nr. 28 “Maturiteit van de online aanwezigheid”, 2015

De inhoud (teksten, illustraties...) wordt aangemaakt volgens een workflow. Het volgende schema illustreert de workflow voor de levenscyclus, bijvoorbeeld van een webpagina. 

Bij het opstarten van het proces (nieuwe website, bijwerking...) bepaalt de organisatie de rol van elke deelnemer. Het is belangrijk te weten wie welke activiteiten verricht en in welke volgorde.  

Om de eindkwaliteit van de teksten te verzekeren, moet men ofwel tweetalige ploegen samenstellen die samen de inhoud schrijven, ofwel na de vertaling copywriting doen.  

Het inzamelen van informatie gebeurt voor of tijdens de redactie, naargelang van de omvang van het project en het aantal bronnen.  De redactie omvat eventueel de inhoud die in de illustraties wordt geplaatst (grafiek, infografie...).  

De validatie gebeurt in de redactietaal (behalve wanneer de tekst samen in tweetalige vorm wordt opgesteld).

Daarna volgt de vertaling en tot slot worden de definitieve taalversies naast elkaar nagelezen om zeker te zijn dat de inhoud op alle vlakken overeenstemt.  De definitieve versie wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen.

Het illustratieproces gebeurt soms, volledig of gedeeltelijk, gelijktijdig met de redactie.  

Na een laatste controle van de gegevens (tekst, beeld...) in de lay-out, vormt de upload de laatste stap vóór de bijwerking of het depubliceren.